VNPT VinaPhone TP Hồ Chí Minh 081.789.77.99 - 0886.00.11.66

Hướng dẫn cấu hình Set Top Box (STB) MyTV VNPT

cau hình set top box, mytv vnpt, cau hinh mytv

Sau khi cấu hình modem để sử dụng dịch vụ Mytv xong ta phải cầu hình trên STB như sau: 

Trước khi cấu hình ta phải kiểm tra cáp nối từ STB tơi modem, cáp nối từ STB tới TV (Có hướng dẫn kèm theo thiết bị) 

Bước 1: Truy nhập bấm nút Set trên remote của STB

cau hình set top box, mytv vnpt, cau hinh mytv


 Màn hình hiển thị như sau: 
cau hình set top box, mytv vnpt, cau hinh mytv


Bước 2: nhập Password mặc định: 6321 rồi bầm Ok trên remote màn hình xuất hiện như sau:

cau hình set top box, mytv vnpt, cau hinh mytvChọn Basic màn hình xuất hiện như sau: 
cau hình set top box, mytv vnpt, cau hinh mytv


Chọn Lan cable và ấn Next 

Bước 3 Cấu hình địa chỉ STB 

Chọn DHCP (Ở phần này ta không cần thay đổi thông số nào cả)

cau hình set top box, mytv vnpt, cau hinh mytv

 Chọn next 

Bước 4 Cấu hình địa chỉ trang chủ cho IPTV 

cau hình set top box, mytv vnpt, cau hinh mytv


Nhập các thông số do VNPT cung cấp:
 VD: 
MainAuth.Server    :
http://x.x.x.x:8080/iptvepg/platform/index.jsp
Update Server address:
http://172.16.1.146:8080/b700
Account:
hung
Password:
1
  Lưu ý: 
         * Trong phần MainAuth.Server và Update Server address là mặc định trên STB ta không cần phải sửa lại. 
         * Để phần nhập Account và password  bạn có thể chọn bàn phím ảo bằng cách bấn phím LOC trên remote. Account và password phân biệt chữ hoa và chữ thường. 
Sau khi nhập các thông số xong ta chọn OK

Bước 5: Khởi động lại STB

 Sau khi chọn ok màn hình xuất hiện như sau: 

cau hình set top box, mytv vnpt, cau hinh mytv

Chọn Reboot để hoàn tất quá trình cài đặt

Trong quá trình cài đặt modem và STB để sử dụng dịch vụ Mytv nếu có thắc mắc vui lòng gọi số 800126 hoặc 08.800126 để được hướng dẫn thêm.

 

Đăng ký ngay!