VNPT VinaPhone TP Hồ Chí Minh 081.789.77.99 - 0886.00.11.66

Hướng dẫn cài đặt mật khẩu (pass word) cho Wifi D-Link

Hướng dẫn cài đặt pass cho wifi D-Link 

Cấu hình wifi D-Link

Bước 1: Đăng nhập vào thanh địa chỉ trên trình duyệt internet: 192.168.1.1. Màn hình sẽ hiện ra bảng yêu cầu nhập user name/ password: admin/admin (nếu không được thì bạn liên hệ với nhà cung cấp mạng).

Bước 2: Bạn vào Run Wizard > Chọn time, next >

Bước 3: Chọn PPPoE/PPPoA > Next >

Bước 4: Đánh user name và password, VPI, VCI (user/pass này là của nhà cung cấp cho bạn dùng để kết nói internet; VPI/ VCI = 0/33 (FPT) nếu không chắc về phần này bạn liên hệ nhà cung cấp) > Next > 
Đối với VNPT bạn vui lòng liên hệ: 800126

Bước 5: Chọn SSID (có thể là tên bạn) > phần Securities chọn WEP > Hiện lên một bảng, bạn đánh số cần bảo mật vào (sau này ai biết số này mới có thể truy nhập được internet của bạn) (dãy số này gồm 10 hoặc 26 ký tự chỉ từ 0-9 và A-F) > Next >

Bước 6: Bạn nhấp chuột và restart để hoàn tất việc cài đặt
Chúc các bạn thành công.

 

Đăng ký ngay!