VNPT VinaPhone TP Hồ Chí Minh 081.789.77.99 - 0886.00.11.66

Hướng dẫn cấu hình nhanh Modem Draytek Vigor 2910 sử dụng Internet cáp quang VNPT


Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

Hướng dẫn cấu hình Modem Draytek Vigor 2910 - sử dụng Internet cáp quang VNPT

Modem Draytek Vigor 2910, Hướng dẫn cấu hình nhanh Modem Draytek Vigor 2910. Cấu hình 8 IP Tĩnh, NAT port cho Camera, ...username và password Draytek Vigor 2910
 1. Truy cập vào thiết bị:
 • Địa chỉ IP mặc định : 192.168.1.1
 • username và password bỏ trống.
Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

2. Cấu hình PPPoE: 
 • WAN >> PPPoE
 • Click Enable, điền username và Password >> Click OK
Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

3. Multi Vlan:

Chú ý: dùng để sử dụng IPTV.
 Vào Internet Access >> Multi-VLAN 
Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

 • Tiếp theo click vào TAB Bridge để tiến hành cấu hình chuyển tiếp tín hiệu ở channel 6 vào Setop Box ( xem IPTV - VNPT) qua port 4 của Vigor2910
Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

4. Multi Vlan với đường truyền không IPTV:

Chú ý: Nếu không tắt tính năng Multi-VLAN thì router sẽ không thể PPPoE để kết nối Internet
 • Vào Internet Access >> Multi-VLAN 
 • Click Clear để bỏ tính năng Multi-VLAN.
Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

 
5. Static IP:

Dùng trong trường hợp cần cấu hình IP tĩnh trên router (megawan, metro net, MAN-E …)
 • WAN >> static or Dynamic IP
 • Nếu nhà cung cấp cho nhiều IP wan thì có thể khai báo trong phần WAN IP Alias
Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

6. Wan IP Alias:

 • Khi cần gán nhiều ip cho Interface WAN, bạn có thể dùng tính năng WAN IP Alias.
 • Tick vào nút IP Address from ISP trong PPPoE hoặc Specify an IP Address trong mode Static of Dynamic IP.
 • Lần lượt điền các IP public vào.
Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

7. IP Route:

 • Khi khách hàng được cấp 1 range IP tĩnh dùng cho mục đích routing.
 • LAN >> General setup.
 • Tick Enable dòng For IP Routing Usage.
 • Khai báo địa chỉ IP đầu tiên của range IP và subnet mask tương ứng.
Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

8. Quản lý thiết bị:

 • Thay đổi IP LAN trong phần 1st IP subnet
 • Cấu hình DHCP server:
 • Start IP Address: IP bắt đầu.
 • IP Pool Counts: Số lượng IP sẽ cấp.
 • Tick Disable Server khi cần tắt tính năng DHCP server trên router.
Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

 • Thay đổi mật khẩu thiết bị
Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

 • Backup
Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

9. Restore cấu hình:

 • Browse đến file backup đã lưu.
 • Click restore để khôi phục cấu hình đã backup.
 • Khởi động lại router để hoàn tất quá trình Restore cấu hình
Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

10. Data Flow Monotor:

 • Diagnostics  >> Data flow Monitor. Tick Enable Data flow Monitor
 • Click Block : máy tính sẽ bị khóa internet trong 5 phút
 • TX rate(kbs) : tốc độ tải lên hiện tại của từng máy tính
 • RX rate(kbs) : tốc độ tải xuống hiện tại của từng máy tính
 • Sessions : số lượng session đang được sử dụng bởi từng máy tính
Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password,cap quang vnpt 

 

Đăng ký ngay!