VNPT VinaPhone TP Hồ Chí Minh 081.789.77.99 - 0886.00.11.66

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT E-MAIL VNN TRONG OUTLOOK EXPRESS

SỬ DỤNG E-MAIL VNN TRONG OUTLOOK EXPRESS
 ( Khách hàng dịch vụ ADSL MegaVNN và cáp quang - FiberVNN của VNPT 
được tặng 1 địa chỉ mail user@vnn.vn)
I. CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT EMAIL VNN TRONG OUTLOOK EXPRESS 6.0
Chạy chương trình Outlook Express vào Start à Program à Outlook Express

Bước 1: (xem hình 1)
Sau khi chạy chương trình Outlook Express ta chọn trình đơn Tools à Account..
 mail outlook vnn, cài mail uotlook vnn, mail megavnn, cai mail adsl vnpt
Hình 1

Bước 2:
 • Chọn tab Mail
 • Chọn Add à Mail (xem hình 2)
mail outlook vnn, cài mail uotlook vnn, mail megavnn, cai mail adsl vnpt 
Hình 2

Bước 3:
 • Nhập tên người sử dụng
 • Chọn Next để tiếp tục (xem hình 3)
mail outlook vnn, cài mail uotlook vnn, mail megavnn, cai mail adsl vnpt 
Hình 3

Bước 4:
 • Nhập địa chỉ E-mail VNN (tương ứng với Account Internet MegaVNN(ADSL VNPT)
 • Chọn Next để tiếp tục (xem hình 4)
mail outlook vnn, cài mail uotlook vnn, mail megavnn, cai mail adsl vnpt, sử dung email vnn, cai dat email vnn 
Hình 4

Bước 5:
 • Chọn POP3 server
 • Incomming mail: mail.vnn.vn
 • Outgoing mail: smtp.vnn.vn
 • Chọn Next để tiếp tục (xem hình 5)
 mail outlook vnn, cài mail uotlook vnn, mail megavnn, cai mail adsl vnpt, sử dung email vnn, cai dat email vnn
Hình 5
Ghi chú:
Đối với địa chỉ mail dạng: khachhang@hcm.vnn.vn thì các thông số server gửi nhận mail như sau:
 • Incoming mail là: mail.hcm.vnn.vn
 • Outgoing mail là : smtp.hcm.vnn.vn

Bước 6:
 • Nhập Account name là tên truy cập dịch vụ MegaVNN (mục này Outlook Express chọn sẵn chúng ta không cần nhập)
 • Nhập password E-mail VNN
 • Chọn Next để tiếp tục (xem hình 6)
mail outlook vnn, cài mail uotlook vnn, mail megavnn, cai mail adsl vnpt, sử dung email vnn, cai dat email vnn 
Hình 6

Bước 7:
 • Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt (xem hình 7)
mail outlook vnn, cài mail uotlook vnn, mail megavnn, cai mail adsl vnpt, sử dung email vnn, cai dat email vnn 
Hình 7

Bước 8:
 • Chọn Close để đóng cửa sổ cài đặt và tiến hành gửi nhận E-mail (xem hình 8)
 mail outlook vnn, cài mail uotlook vnn, mail megavnn, cai mail adsl vnpt, sử dung email vnn, cai dat email vnn
Hình 8

II. KHẮC PHỤC LỖI GỬI MAIL KHÔNG ĐƯỢC DO YÊU CẦU XÁC THỰC
Trước đây server mail không ràng  buộc yêu cầu xác thực nên ta có thể gửi mail được tùy ý và thậm chí không cần có account email vnn ta cũng có thể khai báo 1 địa chỉ mail giả để gửi mail. Do yêu cầu xác thực khi gửi mail nhằm chống spam mail nên sever mail yêu cầu khai báo đúng account mail mới được gửi mail ra ngoài Internet. Nếu không khai báo xác thực thì khi gửi mail sẽ có thông báo lỗi. để khắc phục lỗi trên ta vào Outlook Express khai báo xác thực như sau:
Chạy chương trình Outlook Express
 • Chọn trình đơn Tools à Account.. (xem hình 1)
 • Chọn tab Mail , chọn vào account mail (mail.vnn.vn) sau đó chọn nút Properties (xem hình 8)
 • Chọn vào tab Server đánh dấu check vào My server requires authentication (xem hình 9)

mail outlook vnn, cài mail uotlook vnn, mail megavnn, cai mail adsl vnpt, sử dung email vnn, cai dat email vnn 
Hình 9

III. GỬI MAIL TRONG OUTLOOK EXPRESS
Chạy Outlook Express nhấp vào nút Create Mail bên góc trái trên sẽ xuất hiện màn hình New Messageta  nhập các yêu cầu sau:
 • Dòng To: ta nhập địa chỉ email người nhận (lưu ý nếu có nhiều người nhận thì nhập địa chỉ email cách nhau bởi dấu “ ; ”
 • Dòng Cc: chức năng giống dòng To
 • Dòng Subject: ta nhập tiêu đề của email ví dụ: chúc mừng sinh nhật, họp mặt …
 • Phần giao diện bên dưới ta nhập nội dung mail
 • Nếu ta muốn đính kèm theo các tập tin có sẵn ta chọn vào trình đơn Insert à File Attachment và chọn các tập tin cần gửi kèm .
 • Sau khi soạn xong mail để gửi mail ta nhấp vào nút Send bên góc trái trên (xem hình 10)

mail outlook vnn, cài mail uotlook vnn, mail megavnn, cai mail adsl vnpt, sử dung email vnn, cai dat email vnn 
Hình 10

IV. NHẬN MAIL TRONG OUTLOOK EXPRESS
 • Chọn vào Folder Inbox nếu có mail mới chúng ta sẽ thấy trong Inbox, để đọc mail chúng ta nhấp đúp (double-click) vào mail đó sẽ thấy nội dung mail, nếu có tập tin đính kèm chúng ta có thể lưu vào đĩa cứng máy tính.
 • Để kiểm tra xem có mail mới hay không chúng ta nhấn vào nút Send/Recv (xem hình 11)
mail outlook vnn, cài mail uotlook vnn, mail megavnn, cai mail adsl vnpt, sử dung email vnn, cai dat email vnn 
Hình 11

 

Đăng ký ngay!