VNPT VinaPhone TP Hồ Chí Minh 081.789.77.99 - 0886.00.11.66

Thông số mặc định (IP/username/Password)các loại modem ADSL- MegaVNN

Thông số mặc định (IP/username/Password)các loại modem ADSL- MegaVNN
Modem
IP
Username
Password
Allied Telesyn - Texas
192.168.1.1
admin
admin
Allied Telesyn – AR236E
192.168.1.1
manager
friend
Asus – 6000EV
192.168.1.1
adsl
adsl1234
Aztech – 305EU
10.0.0.2
admin
bỏ trống
Billion 5100W / 7500G
192.168.1.254
admin
admin
CNET
10.0.0.2
admin
epicrouter
CNET ADSL2+ 701U
192.168.1.1
root
root
CNET ADSL 2+ 804
192.168.1.1
Admin
Admin
Compex
192.168.1.1
admin
password
Conexant
10.0.0.2
admin
epicrouter/conexant
Convert
10.0.0.2
admin
conexant
Dare Globle – DB108
192.168.1.1
admin
password
Dare Link 136E
192.168.1.1
admin
admin
D-link – DSL300
192.168.0.1
không có
không có
D-link – DSL300G
10.1.1.1
không có
không có
D-link – DSL302G
10.1.1.1
admin
admin
D-link – DSL500T
192.168.1.1
admin
admin
D-link – DSL504T
192.168.1.1
admin
admin
D-link – DSL510T
192.168.1.1
admin
admin
D-link – DSL520T
192.168.1.1
admin
admin
DrayTek – Vigo2500/2600
192.168.1.1
admin
không có
DynaLink – RTA100
192.168.1.1
root
root
DynaLink – RTA100+/ 300
192.168.1.1
admin
admin
EasyLink
10.0.0.2
admin
không có
Ecom
192.168.1.1
root
root
Ecom 802EV ADSL 2+
192.168.1.1
admin
password
GVC
10.0.0.2
admin
epicrouter/conexant
Huawei – MT800/880
192.168.1.1
admin
admin
Justec
10.0.0.2
admin
epicrouter
LinkPro – MTC150
192.168.8.1
admin
không có
LinkPro ADSL2+ 110/410A
192.168.16.1
admin
admin
LinkSys – 300 / WAG54G
192.168.1.1
admin
admin
Kasda – KD318RI
192.168.1.1
admin
adslroot
Mercury
192.168.10.1
user
không có
Motorola
192.168.1.1
user1
root
Mega Zoom – V 410
192.168.1.1
admin
admin
Mega Zoom – V 400
192.168.1.1
root
Admin
Mega Zoom – wireless
192.168.1.1
Admin
Admin
Micronet – 2+SP3361
192.168.1.1
admin
trendchip
Micornet
10.0.0.2
admin
epicrouter
Netcomm – NB1300
192.168.1.1
admin
password
Netcomm – NB3
192.168.1.1
root
root
Netgear – DM602 / DG834
192.168.0.1
admin
password
Ovislink ARM104
192.168.1.254
admin
ovislink
Ovislink
192.168.1.1
admin
ovislink
Planet
10.0.0.2
admin
epicrouter
Planet ADE3000/4000/4400
192.168.1.254
admin
admin
Planet ADE4401 Wireless
192.168.1.254
admin
admin
Postef 8820R
192.168.1.1
postef
postef
Postef 8820U
192.168.1.1
admin
admin
ProLink – Hurricane
10.0.0.2
admin
password
ProLink – 9200 / 9300
192.168.1.1
admin
password
Prologic – Hurricane 9000
10.0.0.2
admin
password
Propotec
10.0.0.2
admin
epicrouter
PTI – 825 / 8505 QSG
192.168.1.1
Admin
Admin
PTI – 8411G (wireless)
192.168.1.1
admin
admin
Safe Com
10.0.0.2
admin
epicrouter
Sagem TM1201
192.168.1.1
admin
admin
Siemens –  SE560dsl
192.168.1.1
admin
Admin
Shiro 805EU
192.168.1.1
admin
admin
Skymaster
10.0.0.2
admin
epicrouter
SMC
192.168.1.1
admin
barricade
SMC – 7901BRA
192.168.2.1
admin
smcadmin
SpeedTouch 500 /530
10.0.0.138
không có
không có
SpeedTouch 516 / 536
192.168.1.254
Administrator
bỏ trống
SpeedTouch 510 / 530 V6
192.168.1.254
Administrator
bỏ trống
SpeedTream 4200 / 5200
192.168.254.254
admin
user
Tamio – 600
192.168.1.1
Admin
Admin
TCL Sart2 4115
192.168.1.1
Admin
Admin
TP-Link – TD 8810 / 8840
192.168.1.1
admin
admin
Venr
192.168.1.1
Admin
Admin
WebExel
10.0.0.2
admin
epicrouter
Westeel – 327 (wireless)
192.168.1.1
admin
Password
Zoom – X3 / X4 / X5 / X6
10.0.0.2
admin
zoomadsl
Zoom – voIP
10.0.0.2
admin
zoomvoip
Zyxel
192.168.1.1
root
root
Zyxel
192.168.1.1
admin / root
1234
3 Com
172.26.0.1
Administrator
admin

 

Đăng ký ngay!