VNPT VinaPhone TP Hồ Chí Minh 0911.65.33.99 - 0886.00.11.66

Hỗ trợ cước GreenOnline khi dùng MegaVNN hoặc FiberVNN đến 21/9


GreenOnlineKhách hàng muốn sử dụng dịch vụ chặn web đen - GreenOnline sẽ được VNPT TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 20% cước sử dụng trong 12 thángdành cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ internet MegaVNN/FiberVNN; đối với khách hàng đăng ký mới MegaVNN/ FiberVNN thì được dùng thử GreenOnline trong tháng đầu tiên và tặng 20% cước sử dụng dịch vụ trong 1 năm.
Giá cước của GreenOnline là 70.000đ/tháng, như vậy khách hàng chỉ thanh toán 56.000đ/tháng trong 1 năm. Chương trình kéo dài đến 21/9/2013.