VNPT VinaPhone TP Hồ Chí Minh 0911.65.33.99 - 0886.00.11.66

Nhắn tin để nhận thông tin cước ĐTCĐ và internet của VNPT TP.HCM

VNPT TP.HCM triển khai nhắn tin để nhận thông tin cước ĐTCĐ và internet


Hiện nay, khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại cố định và internet của VNPT TP.HCM, để biết tiền cước sử dụng, ngoài giấy báo cước hàng tháng, quý khách có thể nhắn tin đến tổng đài (08)800126. Cụ thể như sau:

- Tiền cước hàng tháng: Cuoc gửi (08)800126

- Tiền nợ cước: Cuoc gửi (08)800126

- Tra cứu tài khoản: Nganhang gửi (08)800126

- Tình trạng chêm/mở máy: Chemcuoc gửi (08)800126

- Tìm điểm giao dịch theo quận: Cuahang gửi (08)800126

Thông tin sẽ được gửi đến số điện thoại liên hệ (ĐTDĐ) đã đăng ký với VNPT.TPHCM.