VNPT VinaPhone TP Hồ Chí Minh 0911.65.33.99 - 0886.00.11.66

Hướng dẫn cấu hình VigorFly làm Converter (200F, 210Fv)


Modem, cau hinh, huong dan cai dat, dratek vigor, converter, 200F, 210FV, huong dan cau hinh modem lam converter
Hướng dẫn cấu hình Draytek VigorFly làm Converter (200F, 210Fv)

Modem, cau hinh, huong dan cai dat, dratek vigor, converter, 200F, 210FV, huong dan cau hinh modem lam converter

I. Truy cập vào giao diện cấu hình web của thiết bị

IP:192.168.1.1
Username: admin
Password: admin

II. Tắt tính năng Wireless (Vì làm converter sẽ không cần tính năng này)

- Vào mục Wireless LAN >> General Setup
- Bỏ chọn (tick) Enable Wireless LAN
- Nhấn OK

Modem, cau hinh, huong dan cai dat, dratek vigor, converter, 200F, 210FV, huong dan cau hinh modem lam converter III. Cấu hình VigorFly làm Converter

- Vào mục WAN => Multi-VLAN
- Chỉ chọn Enable Multi-VLAN Setup (Không chọn Enable Management WAN Setup)
- Channel 1: Điền Vlan Tag bất kỳ (Ví dụ 1111)
- Channel 4: Điền Vlan Tag là 0

Modem, cau hinh, huong dan cai dat, dratek vigor, converter, 200F, 210FV, huong dan cau hinh modem lam converter- Chọn Tab Bridge, chọn Enable Channel 4 và P2, P3, P4 tương ứng như hình sau:
- Nhấn OK để lưu lại phần cấu hình Multi-VLAN.
- Sau khi modem reboot, Nối cáp mạng từ port LAN 2 (Hoặc 3, 4) vào cổng WAN của modem khác và cấu hình PPPoE trên modem đó (VigorFly lúc này chỉ làm Converter)

Modem, cau hinh, huong dan cai dat, dratek vigor, converter, 200F, 210FV, huong dan cau hinh modem lam converter

 

Đăng ký ngay!